Privacyverklaringen

Kader Group verwerkt persoonsgegevens van verschillende doelgroepen. Voor elke doelgroep is een aparte privacyverklaring opgesteld. Voor vragen, opmerkingen of nadere toelichting kun je je verzoek richten aan: privacyofficer@kader.nl.

Ga direct naar:

 

Privacyverklaring deelnemers opleidingen

Kader Group B.V., gevestigd aan Dijnselburgerlaan 2, 3705 LP Zeist, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Kader Group verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken als je een opleiding of cursus gaat volgen bij Kader Group. 

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • E-mailadres 
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum en plaats 
 • Nationaliteit
 • Betalingsgegevens 
 • Opleidingsgegevens 
 • Studievoortgang

Indien er aanvullende eisen zijn voordat je kunt deelnemen aan een opleiding:

 • Vooropleiding (CV) 
 • Legitimatie

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Kader Group verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Communicatie met de deelnemer 
 • Informeren en adviseren
 • Registratie en administratieve afhandeling 
 • Verzorgen van de gekozen opleiding of cursus 
 • Versturen van de nieuwsbrief 
 • Verifiëren van een uitgegeven diploma of certificaten door Kader Group als daarom gevraagd wordt 

Kader Group verwerkt deze persoonsgegevens omdat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Kader Group heeft voor het bewaren van jouw persoonsgegevens een onbeperkte bewaartermijn vastgelegd. Dit doet Kader Group vanwege het servicebeleid. Op deze manier kan Kader Group jou als deelnemer tijdig informeren als je certificaat verloopt en je tijdig aanmelden voor een (herhalings)opleiding of cursus. Kader Group kan je dan ook informeren over ontwikkelingen binnen jouw vakgebied en over je persoonlijke ontwikkeling. Je hoeft je gegevens dan niet nogmaals met ons te delen. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Kader Group verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als je een opleiding volgt in opdracht van je werkgever dan kan je werkgever vragen om inzage in jouw prestaties en voortgang. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Kader Group blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Kader Group, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacyofficer@kader.nl 

Kader Group wil je er daarnaast op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Kader Group neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacyofficer@kader.nl 

Wijzigingen 

Kader Group kan deze Privacyverklaring wijzigen. Wij voeren wijzigingen van de Privacyverklaring door op deze pagina. 

Deze Privacyverklaring is het laatst aangepast op: 12-01-2021

Contact 

Voor vragen, opmerkingen of nadere toelichting kun je je verzoek richten aan: privacyofficer@kader.nl

Social Media Monitoring 

Kader Group maakt gebruik van Social Media om geïnteresseerden op de hoogte te houden van onze diensten en aanverwante ontwikkelingen. Kader Group is actief op LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter en YouTube. De Social Media platformen en Kader Group hebben ieder een eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot persoonsgegevens. 

Reacties op een van deze Social Media diensten zijn openbaar en kunnen verzameld worden door Kader Group, ook verstuurde privé berichten worden verzameld. Naast informatie die rechtstreeks met ons gedeeld wordt, volgt en monitort Kader Group berichten op Social Media en andere internetbronnen om relevante onderwerpen te volgen (Social Listening). Dit kan gaan om specifieke termen, thema’s, verwijzingen, klantervaringen of reacties gerelateerd aan onze organisatie of diensten op Social Media en openbare bronnen. Deze acties worden onder andere ondernomen om diensten en berichtgevingen te kunnen verbeteren. 

Kader Group kan de volgende gegevens verzamelen: 

 • Data uit Social Media profielen en reviews wat openbaar is 
 • Inhoud van verstuurde berichten via Social Media 
 • Inhoud van geplaatste berichten en reviews op Social Media 

Kader Group verzamelt deze gegevens op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang. Met de externe partij die Kader Group hiervoor heeft geselecteerd hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. De verzamelde gegevens worden opgeslagen voor de duur die nodig is om in te kunnen spelen op de berichten over Kader Group en onze producten op Sociale Media.

Jouw rechten kun je uitoefenen zoals vermeld in de Privacyverklaring Websites. 

Privacyverklaring sollicitanten 

Kader Group B.V., gevestigd aan Dijnselburgerlaan 2, 3705 LP Zeist, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Kader verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam 
 • Adresgegevens 
 • Geboortedatum 
 • Geslacht 
 • Telefoonnummer(s) 
 • E-mailadres 
 • Opleiding en werkervaring 
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in uw CV, sollicitatiebrief of via een gesprek met de recruiter. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Kader Group verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Verwerken van de sollicitatie 
 • Communicatie met sollicitant 
 • Geschiktheid voor een functie bepalen 
 • Voordragen aan Business Unit Managers en Operationeel Managers 
 • Voordragen aan klantrelatie wanneer Kader Group fungeert als tussenpersoon 

Kader Group verwerkt deze persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigde belangen van verwerkingsverantwoordelijke. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Kader Group bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit betekent dat wij de sollicitatiegegevens 4 weken na het sluiten van de sollicitatieprocedure verwijderen. Alleen wanneer dit mondeling overeengekomen is, worden jouw gegevens langer dan 4 weken bewaard. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Kader Group verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij de eerste voordracht van kandidaten, worden de cv’s standaard geanonimiseerd en via een beveiligde verbinding verstuurd. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kader Group blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kader Group, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacyofficer@kader.nl 

Kader Group wil je er daarnaast op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Kader Group neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacyofficer@kader.nl 

Wijzigingen 

Kader Group kan deze Privacyverklaring wijzigen. Wij voeren wijzigingen van de Privacyverklaring door op deze pagina. 

Deze Privacyverklaring is het laatst aangepast op: 12-01-2021 

Contact

Voor vragen, opmerkingen of nadere toelichting kun je je verzoek richten aan: privacyofficer@kader.nl 

Privacyverklaring verkooprelaties 

Kader Group B.V., gevestigd aan Dijnselburgerlaan 2, 3705 LP Zeist, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Kader Group verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Bedrijfsgegevens 
 • Gegevens contactpersoon 
 • E-mailverkeer en notities van contactmomenten 
 • Betalingsgegevens 
 • Identificerende nummers (o.a. KVK, BTW) 
 • Documentatie zoals facturen en offertes 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Kader Group verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Communicatie met (verkoop) relaties 
 • Beheren van (verkoop) relaties 
 • Informeren en adviseren over diensten en producten 
 • Uitvoeren van diensten 
 • Factureren van geleverde diensten 
 • Versturen van digitale mailingen en nieuwsbrieven 
 • Versturen van uitnodigingen voor (digitale) evenementen, zoals – maar niet beperkt tot – een Webinar 
 • Voor (tevredenheid) enquêtes om onze dienstverlening te verbeteren 

Kader Group verwerkt deze persoonsgegevens omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst en vanwege gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Kader Group heeft voor het bewaren van jouw persoonsgegevens een onbeperkte bewaartermijn vastgelegd. Dit doet Kader Group vanwege haar servicebeleid. Kader Group onderhoudt contact met de (verkoop)relatie om te adviseren, te informeren en te verkopen. Van terugkerende (verkoop)relaties zijn alle gegevens, inclusief in het verleden geleverde diensten en communicatie aanwezig en deze hoeven niet opnieuw opgevraagd te worden. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Kader Group verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kader Group blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kader Group, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacyofficer@kader.nl 

Kader Group wil je er daarnaast op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Kader neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacyofficer@kader.nl 

Wijzigingen 

Kader Group kan deze Privacyverklaring wijzigen. Wij voeren wijzigingen van de Privacyverklaring door op deze pagina. 

Deze Privacyverklaring is het laatst aangepast op: 12-01-2021        

Contact

Voor vragen, opmerkingen of nadere toelichting kun je je verzoek richten aan: privacyofficer@kader.nl.

Privacyverklaring websites 

Kader Group B.V., gevestigd aan Dijnselburgerlaan 2, 3705 LP Zeist, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Kader Group verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken. 

Als je een webformulier invult: 

 • Voor- en achternaam 
 • Geslacht 
 • E-mailadres 
 • Telefoonnummer 
 • Bedrijfsnaam 
 • Functie 
 • Achtergelaten opmerking 

Als je je alleen abonneert op onze nieuwsbrief: 

 • E-mailadres 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Kader Group verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Voor het versturen van een nieuwsbrief 
 • Om contact op te nemen naar aanleiding van het ingevulde webformulier 
 • Om te informeren en adviseren over een dienst/product 
 • Om informatie toe te sturen 

Kader Group verwerkt deze persoonsgegevens op basis van toestemming van betrokkene (nieuwsbrief) en als noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst. Jouw toestemming kun je te allen tijde intrekken door jezelf uit te schrijven onderaan de nieuwsbrief. 

Als je een dienst af gaat nemen bij Kader Group kun je de privacyverklaring voor deelnemers opleidingen of verkooprelaties raadplegen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Kader Group bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Kader Group verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Kader Group blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kader Group, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacyofficer@kader.nl 

Kader Group wil je er daarnaast op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Kader Group neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacyofficer@kader.nl 

Wijzigingen 

Kader Group kan deze Privacyverklaring wijzigen. Wij voeren wijzigingen van de Privacyverklaring door op deze pagina. 

Deze Privacyverklaring is het laatst aangepast op: 12-01-2021   

Contact 

Voor vragen, opmerkingen of nadere toelichting kun je je verzoek richten aan: privacyofficer@kader.nl. 

Cookieverklaring websites 

Op onze websites maken wij gebruik van verschillende soorten cookies. In deze cookieverklaring kun je lezen welke cookies wij gebruiken, waarvoor wij cookies gebruiken en hoe je hier zelf een keuze in kunt maken. 

Wat zijn cookies? 

Een cookie is een klein gegevensbestand waarmee je browser verzonden informatie opslaat op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of mobiele telefoon. Er wordt nooit persoonlijke informatie opgeslagen in cookies. Opgeslagen cookies zijn veilig en kunnen je apparaat of de bestanden daarop niet beschadigen. 

We werken met twee soorten cookies: functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies zorgen dat de website naar behoren werkt. Niet-functionele cookies worden gebruikt om het gedrag van gebruikers te analyseren. 

Waarom gebruiken wij cookies? 

We gebruiken cookies om statistieken over de website bij te houden en om de website gebruiksvriendelijker, sneller en veiliger te maken. Zo kunnen wij onze marketingkeuzes afstemmen op de behoeften van de bezoekers van onze website. Daarnaast kunnen cookies van onszelf worden gebruikt om advertenties te tonen die aansluiten op jouw interesses. 

Welke cookies gebruikt Kader Group? 

Noodzakelijke cookies 

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. 

Voorkeurscookies 

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van jouw voorkeur of de regio waar je woont. 

Statische cookies 

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren. 

Marketingcookies 

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders. 

Toestemming voor het gebruik van cookies 

Je bent niet verplicht om ons toe te staan om cookies te gebruiken, het kan echter bijdragen aan de functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van de website. Als je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van cookies, kun je jouw voorkeursinstellingen op ieder moment wijzigen in de cookie-instellingen van je browser. 

Cookies verwijderen 

De toestemming die je hebt gegeven aan Kader Group voor het plaatsen en uitlezen van cookies, kun je altijd intrekken door je browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert of door alle in jouw browser reeds geplaatste cookies te verwijderen. Raadpleeg de helpfunctie van je browser om te zien op welke wijze je de cookies kunt verwijderen. Houd er wel rekening mee dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken. Het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en de browser waarop je deze handeling uitvoert. Als je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers moet je de bovengenoemde handeling(en) voor iedere computer en/of browser herhalen. 

Cookies verwijderen van derde partijen 

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties vertonen. Deze cookies kun je verwijderen of permanent blokkeren via je browserinstellingen. 

Meer informatie over cookies? 

Op de volgende websites kun je meer informatie over cookies vinden: 

Consumentenbond: Wat zijn cookies? 
Consumentenbond: Cookies verwijderen: stappenplan 
Consumentenbond: Tracking cookies blokkeren met adblocker 

Wijzigingen 

Kader Group kan deze Cookieverklaring wijzigen/veranderen. Wij voeren wijzigingen van deze Cookieverklaring door op deze pagina. 

Deze Cookieverklaring is het laatst aangepast op: 12-01-2021      

Contact 

Voor vragen, opmerkingen of nadere toelichting kun je je verzoek richten aan: privacyofficer@kader.nl. 

Jouw voorkeuren. Wij gebruiken altijd functionele en analytische cookies. Ook willen we cookies plaatsen en data verzamelen om de communicatie naar jou makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies en data kunnen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen. Hiermee passen wij en derden onze website, advertenties en communicatie aan jouw interesses aan. Door op ‘accepteren’ te klikken ga je hiermee akkoord. Je kunt je voorkeuren altijd weer aanpassen. Lees er meer over in ons cookiebeleid. 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. 
 
Volgens de wet mogen wij cookies op jouw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we je toestemming nodig. 
 
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. 
 
Via de cookieverklaring op onze website kun je jouw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken. 
 
In ons privacybeleid vind je meer informatie over wie we zijn, hoe je contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken. 
 
Als je vragen hebt over jouw toestemming, vermeld dan het ID en de datum van de toestemming alsjeblieft. 

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: kader.nl 

Uw huidige stand: Alles toestaan.  

Uw toestemming ID: /+oUGYz+dcwkbOWN1p8wvuyOiEjeDYQoiL0CuKj9U42a3RaZtYJjtg==Datum van toestemming: maandag 16 mei 2022 om 12:13:27 CEST 

Verander uw toestemming  |  Instemming intrekken 

<script id="CookieDeclaration" src="https://consent.cookiebot.com/50eb0a3f-77ed-4417-98f7-c26706877cfa/cd.js" type="text/javascript" async></script> 

Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 20-09-2022 door Cookiebot: 

Noodzakelijk (4) 

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. 

Naam  Aanbieder  Doel Vervaltermijn Type
__sharethis_cookie_test__  kader.nl  Deze cookie bepaalt of de browser cookies accepteert.  Session HTTP Cookie 

CookieConsent 

Cookiebot 

Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein 

1 jaar 

HTTP Cookie 

rc::a 

Google 

Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig voor de website om juiste rapporten over het gebruik van de website te maken. 

Persistent 

HTML Local Storage 

rc::c 

Google 

Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. 

Session 

HTML Local Storage 

 

Statistieken (5) 

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren. 

Naam 

Aanbieder 

Doel 

Vervaltermijn 

Type 

_dc_gtm_UA-# 

Google 

Gebruikt door Google Tag Manager om het laden van een Google Analytics-scripttag te regelen. 

1 dag 

HTTP Cookie 

_ga 

Google 

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 

2 jaar 

HTTP Cookie 

_ga_# 

Google 

Verzamelt gegevens over het aantal keren dat een gebruiker de website heeft bezocht, evenals data voor het eerste en meest recente bezoek. Gebruikt door Google Analytics. 

2 jaar 

HTTP Cookie 

_gid 

Google 

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 

1 dag 

HTTP Cookie 

collect 

Google 

Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen. 

Session 

Pixel Tracker 

 

Marketing (1) 

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders. 

Naam 

Aanbieder 

Doel 

Vervaltermijn 

Type 

ads/ga-audiences 

Google 

Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behaviour across websites. 

Session 

Pixel Tracker