RI&E

Hoe werkt ongevallen registratie in het AMS?

Registratie van incidenten vindt vaak plaats door verschillend medewerkers, op verschillende manieren en ook de opvolg is niet altijd eenduidig. Het AMS maakt uniformiteit en consistentie mogelijk. Daarnaast is het AMS ingericht op maatwerk voor organisaties en bevordert het AMS het inzichtelijke maken van incidenten.
Met de dynamische ongevallenregistratie en incidentenregistratie krijg je op een efficiënte manier grip en inzicht op wat er zich voordoet binnen de organisatie.

Melding en registratie

In de ongevallen-en incidentenmodule van het AMS is het mogelijk om meldingen te doen, te registreren en opvolging te geven. Denk bij meldingen aan verplichte meldingen zoals het MIM formulier of prikincidenten maar ook het melden van ongewenst gedrag. Het melden van een incident in het AMS kan op verschillende manieren gebeuren, bijvoorbeeld via het ongevallenformulier op de website, via de AMS-app (de rie app), dit kan inclusief foto’s en wanneer wenselijk via intranet waar een (SSO) koppeling kan worden aangebracht naar het AMS zodat alle medewerkers meldingen kunnen doen.

Registratie van een incident

Het AMS biedt mogelijkheden om in de Dynamische Incidenten Module alle soorten van incidenten of bijna-incidenten geheel op maat van de organisatie te registeren.

Binnen het unieke meldings- en opvolgproces kan een groep gebruikers worden gedefinieerd die de incidentenmelding kunnen invoeren, kunnen volgen en actie kunnen ondernemen waar nodig. Nadat een melding heeft plaatsgevonden kunnen betrokkenen meteen op de hoogte worden gebracht door een email zodat er meteen actie kan worden ondernomen. Voor ieder specifiek incident kan een apart persoon worden ingeschakeld zolang deze maar op een juiste manier is gedefinieerd in de Incidenten Module.

Het AMS biedt de mogelijkheid om meteen een vervolgactie aan te maken in het dynamische plan van aanpak in het RI&E dossier.

Registratie incidenten met de AMS-app

Het AMS biedt de mogelijkheid om incidenten te registreren met de hiervoor ontwikkelde AMS-app. Vanaf een smartphone vult de melder de eerste urgente gegevens in, inclusief eventuele foto’s. Zo kun je op ieder moment, vanaf iedere plaats een snelle melding doen. De registratie van het incident is hiermee geborgd en staat in een ‘split-second’ in het AMS. Vervolgens kan de opvolging beginnen.

Managementinformatie vanuit de registratie van de Incidenten en Ongevallen Module biedt een uitkomst voor alle betrokkenen, management, preventiemedewerkers, OR, arbodienst en directie. Alle informatie die er toe doet is meteen voorhanden. Vanuit het AMS kunnen rapportages periodiek worden ingeregeld.

Inrichten op maat

De dynamische ongevallen- en incidentenmodule is helemaal op maat te maken door de beheerder. Het unieke meldings- en opvolgproces van een organisatie kan stap voor stap worden ingeregeld, de soorten incidenten kunnen wat betreft terminologie op maat worden gedefinieerd voor elke organisatie en de autorisatie van verschillende groepen AMS-gebruikers kunnen worden vastgesteld. Ongevallen registratie wordt zo erg eenvoudig.

Voor de gemelde incidenten kan worden ingeregeld wie van welk soort incident een directe email ontvangt zodat er snel en adequaat kan worden gehandeld.

In de ongevallen-en incidentenmodule van het AMS is het mogelijk om meldingen te doen, te registreren en opvolging te geven

Opvolg en nazorg

Meldingen vanuit het ongevallenformulier die in het systeem staan en preventieve opvolg nodig hebben kunnen één of meerdere vervolgacties krijgen die in het Plan van Aanpak zichtbaar worden en herkenbaar zijn als opvolg-acties van incidenten. Het plan van aanpak krijgt op deze manier veel bredere invulling dan alleen maar via de RI&E en het is hiermee mogelijk om aantoonbaar de verbeterpunten naar aanleiding van een incident zichtbaar te maken.

Managementinformatie van ongevallen registraties

Van de gemelde incidenten kan automatisch een rapportage worden gegenereerd over een bepaalde periode inclusief grafieken en tabellen, dit kan via de module 'managementinformatie'. Voor management en de preventiemedewerkers is dit een uitkomst, in de samenwerking met HR, management, OR en arbodienst is nu direct alle relevante informatie voorhanden. Incidenten kunnen over een geselecteerde tijdspanne wat betreft aantal, locatie en soort worden getoond en vergeleken. 

Het AMS wordt standaard geleverd met de basis ongevallen-en incidentenmodule. De dynamische versie van deze module is een extra optie. Hierdoor krijg je een totale dynamische RI&E.

Digital Solutions

Meer weten over AMS?

Neem contact op met de adviseurs van Kader!

Contact
Nieuw

Onze nieuwste artikelen

17/03/2023

Klantcase: Bijenkorf X AMS

Lees verder

Persoonlijk

Innovatief

Pragmatisch

Vakkundig

Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht