RI&E

Welke modules zitten in het ArboManagementSysteem?

Binnen het AMS zijn verschillende modules beschikbaar. Per gebuiker is specifiek in te stellen wie er binnen de module kan werken en de beschikbare data kan inzien. De volgende modules zitten in het AMS.

Managementinformatie

De module managementinformatie maakt het mogelijk om snel inzicht te krijgen in de stand van zaken rondom arbo. Door het aanvinken van verschillende opties kan een gerichte selectie gemaakt worden van alle beschikbare informatie en kan een goede vergelijking gemaakt worden tussen organisatie-eenheden of onderwerpen. Ook kan een periodieke rapportage worden ingesteld die vanuit het AMS automatisch wordt verstuurd naar een geselecteerde ontvanger.

Ongevallen & incidenten

In de ongevallen- en incidentenmodule is het mogelijk om meldingen te registreren (ook via de app), gemelde incidenten te voorzien van aanvullende informatie en om een rapportage te maken over een bepaalde periode.

AMS App

De AMS App is een extra tool om informatie toe te voegen aan het AMS.
Met de AMS App kun je vanaf je smartphone of tablet maatregelen in voeren in het AMS. Stuur direct een foto mee vanaf de werkvloer tijdens een rondgang of een inspectie. Ook korte checklijsten kunnen worden ingevuld en doorgevoerd naar het AMS, denk hierbij aan een inspectielijst voor magazijnveiligheid of een controlelijst voor ontruimingsmogelijkheden.
Onze AMS App is beschikbaar voor iPhone/iPad en Android omgeving.

BHV module

De BHV module omvat een documenten tab, een overzicht met BHV-ers, aanwezigheidsregistratie, een overzicht van certificaten, managementinformatie en een chat mogelijkheid via de AMS App die te gebruiken is tijdens een calamiteit.

Medewerkeronderzoek

Tijdens het uitvoeren van de RI&E hoort de aandacht niet alleen uit te gaan naar de feitelijke, fysische arbeidsomstandigheden maar ook naar de beleving van het werk door de medewerkers. Hiervoor heeft Raatwerk een module ontwikkeld waarbij een aantal korte vragen kan worden uitgezet onder medewerkers.
Eventuele opvallende uitkomsten (weergegeven in percentages en te filteren op functie, afdeling of leeftijd) kunnen worden omgezet in een maatregel in het Plan van Aanpak zodat het medewerkeronderzoek volledig deel uitmaakt van de RI&E.

Documentbeheer

De optie documentbeheer maakt het mogelijk om belangrijke documenten op het gebied van veilig en gezond werken toegankelijk te maken binnen het AMS. Denk hierbij aan voorlichtingsdocumenten, beleidsdocumenten, reglementen, instructies etc. Op deze manier ontstaat er een geïntegreerd platform op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk.
De documenten uit deze module kunnen worden gekoppeld aan de acties die in het Plan van Aanpak staan. 

Digital Solutions

Meer weten over AMS?

Neem contact op met de adviseurs van Kader!

Contact
Nieuw

Onze nieuwste artikelen

17/03/2023

Klantcase: Bijenkorf X AMS

Lees verder

Persoonlijk

Innovatief

Pragmatisch

Vakkundig

Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht